De medewerkers in een organisatie bepalen de kwaliteit van uw product of dienst. Hun wel-zijn, een gezonde, gemotiveerde en tevreden medewerker zijn, staat garant voor kwaliteit en productiviteit. Iedereen weet dit, maar werkgever zijn in BV Nederland anno nu is echter niet zo eenvoudig. Van u als werkgever wordt verwacht uw personeel duurzaam inzetbaar te laten zijn, terwijl er toenemende eisen  vanuit de maatschappij worden gesteld. De (werk)druk is hoog, wat onder andere wordt toegeschreven aan de vergrijzing en de continue bezuinigingen. Het lijkt bijna onbegonnen werk. Je zult maar werkgever zijn…

Om toch te zorgen voor kwaliteit en productiviteit dient het wel-zijn van het personeel een speerpunt binnen de organisatie te zijn. Ondanks de waan van de dag dienen medewerkers gehoord, gezien, gewaardeerd en serieus genomen te worden. Bureau Van Zimmeren vindt dat het bieden van persoonlijke aandacht en perspectief bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid, omdat medewerkers tijdens reflectiegesprekken bewust gemaakt worden van hun gedrag, motieven en keuzes. Dit stelt hen vervolgens in staat om de juiste, passende keuzes te maken voor hun wel-zijn. Dit voorkomt grensoverschrijdend gedrag dat de basis vormt voor vrijwel al het verzuim en (arbeids)conflicten. Dit komt de organisatie ten goede.