bewust-worden • ont-wikkelen • wel-zijn

Duurzaam inzetbaar zijn, wie wil dat niet? Per slot van rekening vormen gezonde, gemotiveerde en productieve medewerkers de basis voor een gezonde organisatie. Echter, in de praktijk vormen onder andere het langer moeten doorwerken, de hoge eisen die gesteld worden aan de kwaliteit van het werk en het vinden van balans tussen werk en privé risico’s voor die zelfde duurzame inzetbaarheid. Herkent u dit?

Bureau Van Zimmeren heeft een innovatieve methode ontwikkeld die z’n waarde inmiddels aantoonbaar heeft bewezen. Door het voeren van Reflectiegesprekken maken wij samen met de medewerker potentiële risico’s in een vroegtijdig stadium zichtbaar, waarmee hij of zij vervolgens zelf aan de slag kan. Dit draagt bij aan een vermindering van de ervaren (werk)stress en verhoogt het werkplezier en de kwaliteit. Bijkomend effect is een significante daling van de (verzuim)kosten.

Duurzame inzetbaarheid start op het moment dat een medewerker de organisatie binnenkomt en is dus onafhankelijk van leeftijd.

Voor meer informatie kunt u hierboven een keuze maken tussen werkgever of werknemer al naar gelang uw positie.