Wij zijn van mening dat we terug moeten naar de eenvoud: niet geld is verantwoordelijk voor jouw wel-zijn als mens, maar persoonlijke aandacht en perspectief dragen hieraan bij. Onze dienstverlening bestaat uit het voeren van (cyclische) gesprekken, waarin we je uitnodigen stil te staan bij de vraag hoe het ECHT met je gaat. Wanneer er sprake is van “ruis” dat je functioneren ondermijnt en je gevoel van wel-zijn belemmert, ondersteunen wij jou om dit te tackelen.

Soms is één gesprek voldoende, soms zijn meerdere sessies wenselijk. Hierover communiceren wij altijd duidelijk. Een gesprek duurt doorgaans een uur, maar niet langer dan anderhalf uur.

Je kunt jezelf aanmelden of doorverwezen c.q. aangemeld worden door een externe partij, zoals een werkgever of leidinggevende, een (bedrijfs)arts, casemanager of andere hulpverlener.

Bureau Van Zimmeren is gebonden aan geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij nooit zonder jouw toestemming inhoudelijke informatie verstrekken aan derden. Bij aanmelding of doorverwijzing door een externe partij volgt beperkte verslaglegging in algemene bewoordingen, zodat de privacy gewaarborgd is.