Het concept van Bureau Van Zimmeren is zowel simpel als doeltreffend.

Na onze presentatie aan de directie, het bestuur of managementteam van uw organisatie en een akkoord, verzorgen wij een voorlichting voor het personeel waarin wij onze werkwijze uiteen zetten. Hierna starten wij met het voeren van 3 reflectiegesprekken per medewerker (in 1 voortschrijdend jaar) van doorgaans een uur, maar maximaal anderhalf uur. Het doel is het achterhalen en tackelen van potentiële risico’s die het wel-zijn en persoonlijk functioneren negatief kunnen beïnvloeden en bijdragen aan eventueel verzuim. Uw (verzuim)kosten dalen hierdoor.

Het aanpakken van eventuele risico’s is de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf, waarbij Bureau Van Zimmeren dit proces monitort en eventueel begeleidt.

Bij deelname van minimaal 30% van uw personeelsbestand genereren wij na iedere gespreksronde een managementrapportage dat geanonimiseerd inzicht geeft in het wel-zijn van de medewerkers en algemene tendensen die uit de gesprekken naar voren komen. Na deze cyclus van 3 gesprekken volgt een evaluatie met u over de opbrengsten. Om deze opbrengsten te borgen, bieden wij u aan om ons jaarlijks een check-up te laten uitvoeren.

Bureau Van Zimmeren werkt voor de mensen in uw organisatie en is onafhankelijk, onbevooroordeeld en transparant.