Om u en uw organisatie goed te kunnen ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid van uw personeel, heeft Bureau Van Zimmeren de volgende diensten:

 • Begeleiding & Supervisie 
  "Reflectiegesprekken" in maximaal anderhalf uur per gesprek stilstaan bij het wel-zijn van de medewerker. Dat betekent reflecteren op de vraag: hoe ervaart de medewerker de balans in zichzelf, de privésituatie, in het werk en tussen deze gebieden? Hierdoor wordt de medewerker zich bewust van waar hij of zij staat op dat moment en welke acties eventueel nodig zijn om het wel-zijnsniveau te verhogen.
  Lees Meer...
  Counseling/ Gedragstherapie zowel curatief als preventief mentale problematiek van een medewerker behandelen om (dreigend) verzuim op te heffen c.q. te voorkomen. Dit gebeurt door middel van gesprekken waarbij gedrag dient als leidraad. Immers, niet een gebeurtenis leidt tot problemen, maar de wijze waarop er met de gebeurtenis wordt omgegaan. Een traject van 10 gesprekken is een reëel gemiddelde.
 • Casemanagement 
  het ondersteunen van werkgevers en werknemers bij (dreigend) verzuim op het gebied van sociale wet- en regelgeving en de financiële consequenties en mogelijkheden daarvan. 
 • Workshops, Trainingen & Intervisie 
  voor een aantal actuele onderwerpen hebben wij een workshop/ training ontwikkeld:

Workshop "Voeren van een verzuimgesprek": de do's en don'ts alsmede de wettelijke kaders rondom een (frequent) verzuimgesprek  Lees Meer..

Training "Werkdruk de Baas" - Lees Meer..

Workshop: "Balans in je werk" - Lees Meer..